Training

Cases

Zorginstelling professionaliseert

Van ‘heidag’ naar alledag...

 


 

 

 

Zorginstelling professionaliseert

Het probleem
Een grote zorginstelling kreeg te maken met forse bezuinigingen.
Een organisatieverandering werd aangegrepen om de instelling te
professionaliseren.

De aanpak
Effect Consulting hielp mee met de analyse van de problemen,
motiveerde en reikte instrumenten aan om de gevraagde organisatieverandering door te voeren.

Het resultaat
Halverwege het traject worden de organisatiedoelen beter gehaald,
de instelling werkt gemotiveerder en professioneler en de klanttevredenheid neemt toe.

De directeur
“Langzaam maar zeker worden de effecten van de veranderingen
zichtbaar. Dat geeft een enorme boost! Medewerkers zitten beter in
hun kracht. Effect Consulting heeft aandacht voor de structuur én
voor de cultuur. Dat werkt!”